Meediakasvatus

Meediakasvatus? Mis see on?

Meedial (muusika, televisioon, arvutimängud, ajakirjad, internet) on lastele väga suur mõju. Selleks, et lapsed ei oleks meedia poolt haavatavad, liialt mõjutatud ning suunatud, on vaja neis arendada meediakriitlisi oskusi – õpetada neile meediat analüüsima, kuidas meediat hinnata ja ka kindlasti võimaldada ja arendada neis oskusi meediat ise luua. Seda võibki nimetada meediakasvatuseks, kus eesmärgiks mõjutada laste meediakasutust ja harjutada meediaoskusi (läbi selle kujundada meediapädevust).

Meediaharidus on protsess, mille käigus omandatakse meediakirjaoskus (ka meediapädevus) – võime hinnata (kriitiliselt) meedia mõju, olemust, sõnumeid ja ka tehnikaid. Oskus meedias orienteeruda, leida meedia kaudu vajalikku infot ja kasutada meediat oma sõnumi edastamiseks.

Meediaharidus ei hõlma endas ainult meediatekste, visuaalset ja audatiivset sisu vaid ka tänapäeva poplaarseid mänguasju, reklaame, trende, moodi, ostukeskuseid ja ka teemaparke.

NB! Rühmaõpetaja ei pea olema meediaekspert, et rühmatöösse meediakasvatust kaasata ja lõimida, sest meediakasvatus eelkooliealistega tähendab eelkõige küsimuste esitamist:

Nt
1) Kellele on meediasõnum suunatud?
2) Kelle sisukohta meile jutustatakse? Kelle arvamus, vaatekoht?
3) Mida tahetakse meile öelda ja kes tahab?
3) Kuidas mõjutab meid see, mida me näeme, kuuleme või loeme?
4) Kuidas erinevad inimesed võivad sama meediasõnumit tõlgendada? Kas mina saan samamoodi aru nagu mõnu sõber? Või minu vanemad?

Mõtle?

Kas oled meediat tarbides (nt televiisorit vaadates, raadiot kuulates, tänaval kõndides jne) mõelnud eelpoolt toodud küsimustele?

Lisalugemist:

1. Meediamängud lasteaias
2. Tea ja Toimeta – Meediakasvatus
3. Lasteaia õppekvas peaks olema meediakasvatus
4. Miks meediakasvatus
5. Vinter, K. (2011) Esimesed sammud väikeste laste meediakasvatuses Eestis.

Advertisements